TENTANG KAMI

Dr. Amir Faishol Fath

Assalaamu’alaikum Wr. Wb Sahabat Kafilah datang ke Makkah untuk umrah boleh jadi gampang dan boleh jadi sulit. Itu semua tergantung nasib. Tetapi untuk mendapatkan pelajaran yang bisa membawa perubahan dalam hidup itu hanya dengan bimbingan yang benar berdasarkan ilmu yang mendalam. Banyak orang bolak balik datang ke Makkah tetapi tidak ada makna yang berbekas. Sebab yang dia buru hanya ritual belaka. Akhirnya yang ia dapat hanyalah kebanggaan ritual yang diulang-ulang dalam cerita sebagai oleh-oleh. Sungguh kami dari Kafilah Iman siap untuk membantu sahabat kafilah dalam mendapat- kan bimbingan yang benar dan perubahan yang maksimal dalam memaknai perjalanan umrah. Demikian semoga berkah.